Informase do inicio do proceso de eleccións anticipadas para a renovación dos órganos reitores da confraría de pescadores de Portonovo.
– Plazo de presentación de candidaturas a vogais da xunta xeral:
Dende hoxe mercores 10/02, ata o martes 16/02.