O día 23 de agosto do 2021 a Consellería do Mar resolve a concesión dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo ao proxecto «enLonxaTour» (GALP6-178) presentado pola Confraría de Pescadores San Roque de Portonovo, por un importe de 64.949,29€.

Placa Subvención