Damos por finalizadas as actuacións do proxecto «Instalación de placas solares na Lonxa de Portonovo» dentro do programa do FEMP de fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca con inclusión da pesca costeira artesanal, e mellora das condicións de seguridade e traballo dos portos pesqueiros, lugares desembarco, lonxas e ancoradoiros, coa instalación de placas solares na cuberta da Lonxa.