O día 23 de xuño publicáronse no BOPPO (Boletín oficial da provincia de Pontevedra) as subvención concedidas polo servizo de medio ambiente no ano 2021, dentro do programa de «axudas a confrarías e agrupacións de maríscadoras» concedéronlle á Confraría de Pescadores «San Roque» de Portonovo unha axuda de 4.144,19 €.