No DOG de oxe sale publicada a convocatoria de eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia.