Concesión dunha axuda da Consellería do Mar para a «Mellora das instalacións frigoríficas de producción e dispensación automática de xeo da Confraría de Portonovo».

O día 5 de xuño a Consellería do Mar resolve a concesión dunha axuda ao proxecto «Mellora das instalacións frigoríficas de producción e dispensación automática de xeo na Confraria de pescadores San Roque de Portonovo» por un importe de 180.000€ na convocatoria de 2023...