Damos por rematada a segunda fase do proxecto «enLonxaTour», coa instalación de códigos QR en todos os paneis informativos, unha pantalla de apoio para as actividades, realización de dous vídeos divulgativos, un panel interactivo dende o cal se accede tanto á visita virtual coma ó arquivo histórico e ós vídeos divulgativos, e unha ampliación da nosa web dende a cal se pode acceder a todo o contido do panel.